Uw gegevens

Sandra van der Kaap

Veranderingen in uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen in de loop van de tijd veranderen. Veranderingen willen wij graag zo spoedig mogelijk van u horen. Bijvoorbeeld als u verhuist of als u een ander telefoonnummer of emailadres heeft. Ook gegevens ten aanzien van uw ziektekostenverzekering zijn belangrijk aan ons door te geven. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de doktersassistente.

Privacy

Huisartsen MC de Es volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Om er op toe te zien dat wij, Huisartsen MC de Es, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld.