LSP

Koen van Halteren

Huisartsen kunnen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens van patiënten delen met andere zorgverleners. Dat gaat om een samenvatting van het huisartsendossier, medicatiegegevens, intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Deze gegevens kunnen alleen gedeeld worden met andere zorgverleners als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Apotheken, waarnemende huisartsen (bijvoorbeeld de huisartsenpost) en medisch specialisten in ziekenhuizen of andere zorginstellingen kunnen deze gegevens raadplegen. Zij mogen dit alleen doen als het nodig is voor de behandeling van de patiënt.

Voor meer informatie kunt u de website https://www.vzvz.nl bezoeken.

U kunt uw toestemming online regelen of het formulier downloaden, invullen en afgeven op de praktijk.

Wilt u het formulier in het Engels, klik hier.