Niet tevreden?

Sandra van der Kaap

We streven ernaar  de best mogelijke zorg te verlenen en deze continu te verbeteren. Mocht u niet tevreden zijn over onze werkwijze in het algemeen of over een specifieke ervaring met één van onze teamleden, dan horen wij dat graag.  U kunt contact met de praktijk opnemen of het klachtenformulier invullen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal uw klacht met u bespreken en samen met u kijken wat er nodig is om tot een oplossing te komen.

Mocht u liever uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris, dan kunt u de wettelijke klachtenprocedure Wkkgz volgen:

U meldt uw klacht bij de landelijke klachtencommissie via het klachtenformulier op de website www.skge.nl (klik op ‘patiënten’ in de menubalk) of eventueel door direct te bellen met een klachtenfunctionaris via 088 – 0229190.  De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.