Kwaliteit van zorg

Sandra van der Kaap

NHG praktijkaccreditatie

De praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Wat is een NHG praktijkaccreditatie?

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisartspraktijk u de best mogelijk zorg verleent. En als praktijk willen wij goede zorg leveren en hechten wij waarde aan kwaliteit. Maar hoe weet u nu of de praktijk er alles aan doet u goede zorg te bieden? Hiervoor is een keurmerk ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit keurmerk heet NHG-Praktijkaccreditering. Met dit keurmerk laten wij als Huisartsen MC de Es zien dat wij kwaliteit belangrijk vinden en dat wij elke dag werken aan het verbeteren van onze zorg voor u.

Hoe komt de praktijk aan het keurmerk?

Een door NPA (de keuringsinstantie van het NHG) gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan het verbeteren van de kwaliteit. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. De NPA maakt een rapport waarmee we als praktijk aan de slag gaan. We maken verbeterplannen en voeren die uit. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 1 jaar.

Uw mening telt!

Als patiënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is uw mening over de zorg en de praktijkorganisatie. Uw mening is dus van groot belang.

De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt deze graag in ontvangst!