Praktijkondersteuner Jeugd

Koen van Halteren

Psychische en psychosociale problemen komen veel voor, ook bij kinderen en jeugdigen.

Deze problemen kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van het kind en kunnen zich op veel verschillende manieren uiten, zoals door gedragsproblemen, emotionele problemen en/of lichamelijke problemen. De Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) ondersteunt huisartsen in de geestelijke gezondheidszorg bij de zorg aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 24 jaar.

 

Uw huisarts kan u (ouder, kind en jongere) doorsturen naar de POH Jeugd bij onder andere de volgende problemen:

• Zorgen over de ontwikkeling
• Moeilijkheden in de opvoeding
• Zorgen over het gedrag
(bijvoorbeeld: druk, stil)
• Prikkelbaarheid/boosheid
• Angsten of somberheid
• Dwangklachten
• Problemen bij moeilijke situaties (scheiding,
verlies, pesten, schoolverzuim)
• Zindelijkheidsproblemen zonder medische
oorzaak (bijv. bedplassen)
• Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare
medische oorzaak

Wat kunt u verwachten?

Wanneer u merkt dat uw kind niet goed in zijn of haar vel zit, neemt u dan contact op met uw huisarts. Na een kort gesprek kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH Jeugd. U krijgt daar dan een eerste intake gesprek. De POH Jeugd bespreekt met uw kind en/of met u hoe het met uw kind gaat. Vervolgens zal deze samen met u bekijken of er kortdurende begeleiding door de POH Jeugd geboden kan worden, of dat hulp vanuit een andere instantie meer passend is. De POH Jeugd zal in dat laatste geval samen met de huisarts voor een doorverwijzing zorgen.

De volgende zaken worden besproken:

• Of uw kind zich lichamelijk gezond voelt
• Hoe uw kind zich voelt
• Of uw kind vertrouwen heeft in de toekomst
• Of uw kind geniet van het leven
• Of uw kind goed contact heeft met anderen
• Hoe het dagelijks leven van uw kind eruitziet

Betrokken hulpverleners

De huisarts is uw hoofdbehandelaar en de POH Jeugd uw eerste aanspreekpunt. Indien nodig en gewenst werken huisarts en POH Jeugd samen met andere zorgverleners zoals een jeugdarts en jeugdverpleegkundigen, gespecialiseerde GGZ, scholen en wijkteams. Daarnaast heeft de POH Jeugd een nauwe samenwerking met Team Jeugd van de gemeente. Zij hebben – alleen met uw toestemming – toegang tot de informatie die voor hun deel van de behandeling nodig is

Geen kosten

Aan de gesprekken met de POH Jeugd zijn voor u geen kosten verbonden. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Aangezien het om huisartsenzorg gaat is deze zorg ook vrij van eigen risico.