Ouderenzorg

Sandra van der Kaap

In de huisartsenpraktijk is de laatste jaren steeds meer nadruk komen te liggen op de zorg voor kwetsbare ouderen. Dit is noodzakelijk geworden, omdat steeds meer oudere mensen met chronische gezondheidsproblemen langer thuis blijven wonen door middel van een extra thuiszorg.

Om deze zorg aan huis goed te coördineren, hebben huisartsen beschikking over een praktijk ondersteuner/praktijkverpleegkundige ouderenzorg. Zij bezoekt ouderen aan huis om problemen in kaart te brengen. Samen met de huisarts wordt vervolgens een behandelplan opgesteld en uitgevoerd. Regelmatige controles worden zo nodig uitgevoerd.