Griepvaccinatie

Hugo Gerritsen

Griep is een infectie van de bovenste luchtwegen door het influenza virus. Voor gezonde volwassenen en kinderen is griep niet gevaarlijk. Echter voor bepaalde groepen is het risico op complicaties door griep verhoogd. Dit geldt voor mensen van 60 jaar en ouder, bij hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes mellitus (suikerziekte), nierziekten, verminderde weerstand door ziekte of medicijngebruik.

Voor deze groepen mensen wordt de griepprik jaarlijks gratis door het ministerie van VWS aangeboden via uw huisarts. U ontvangt hiervoor een oproep in de tweede helft van september.

In het griepvaccin zit geen levend virus en u kunt er dan ook niet ziek van worden. Wel is het zo dat de vaccinatie plaats vindt in oktober, een jaargetij waarin veel mensen verkouden worden. De jaarlijkse griepepidemie begint meestal in januari in Nederland.

Meer informatie?