Diagnostiek & Onderzoek

Sandra van der Kaap

In ons centrum kunnen we verschillende onderzoeken zelf uitvoeren. Daarnaast participeren wij in wetenschappelijk onderzoek.

Het voordeel  van diagnostiek in de huisartsenpraktijk is dat we sneller een diagnose kunnen stellen. De kosten hiervan vallen soms onder de huisartsenzorg.  Enkele onderzoeken moeten door de patiënt zelf betaald worden en vallen dus onder uw eigen risico.

CRP meter

Met een CRP meter meten we de ontstekkingactiviteit in het lichaam. De CRP waarde is bij bacteriële infecties hoger dan bij een virale infectie. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld zien of het zinvol is hoestklachten te behandelen met een antibioticum.

Urine nakijken

Het nakijken van urine is niet alleen bedoeld voor het aantonen van een ontsteking aan de urinewegen.  Ook de aanwezigheid van kleine hoeveelheden bloed of eiwit kunnen aanwijzingen zijn dat er iets aan de hand is in het lichaam.

Echo buik

In MC de Es hebben wij een echoapparaat. Hiermee kunnen we  de inwendige organen en structuren in de buik zoals de lever en galblaas nader onderzoeken. Ook kunnen we zien of de lichaamsslagader verwijd is en of de blaas overvuld is.

Thuisbloeddruk meting

De thuisbloeddruk meting of HBPM is een onderzoek waarbij u gedurende een week  tweemaal daags zelf de bloeddruk meet. Op deze manier wordt er meer inzicht verkregen in uw bloeddruk thuis. Thuis is uw bloeddruk meestal lager dan in de spreekkamer. Hiermee wordt voorkomen dat u misschien onterecht met medicijnen behandeld wordt.

24-uurs Bloeddrukmeting of ABPM

Dit is een onderzoek waarbij 24 uur lang regelmatig de bloeddruk bij u gemeten wordt. Dit gebeurt allemaal vol automatisch. Op deze manier krijgen we meer inzicht in het verloop van uw bloeddruk over de dag en de nacht.  De ABPM wordt tegenwoordig gezien het instrument  om de diagnose hoge bloeddruk te stellen.

Hartfilmpje, ECG of elektrocardiogram

Met dit onderzoek kunnen we een indruk krijgen  de elektrische geleiding in het hart. Heeft u bijvoorbeeld last van hartkloppingen, of van pijn op de borst, dan kan er een hartfilmpje gemaakt worden om afwijkingen aan te tonen of (hopelijk) uit te sluiten.

Longfunctie test of spirometrie

Door hard en lang te blazen in een apparaat kunnen we uw longfunctie meten. Zo nodig met en zonder medicatie. Zo kunnen we kijken of er misschien sprake is van astma of COPD. Ook kunnen we het effect van de behandeling voor deze aandoeningen vervolgen om zo uw behandeling te optimaliseren.