Chronische zorg

Sandra van der Kaap

Het werk van de huisarts is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen het drukker doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Tevens worden patiënten steeds sneller ontslagen uit het ziekenhuis.

Daarnaast zijn er steeds meer patieten met één of meerdere chronische ziekten. Zij komen vaker bij de huisarts met vragen en/of klachten. De huisarts zet voor een deel van de zorg professionele en deskundige praktijkverpleegkundigen in, die ondersteunen bij het spreekuur en de zorg voor deze groep patiënten.

 • Zorg bij Hart & Vaatziekte
 • Zorg bij COPD
 • Zorg bij Diabetes
 • Zorg bij Osteoporose/ botontkalking

Wat houdt de zorg in?

De praktijkverpleegkundige begeleidt patiënten met chronische ziekten. Patiënten worden op deze manier professioneel begeleid om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. De praktijkverpleegkundigen hebben hun eigen spreekuur in het medisch centrum en komen zo nodig bij u thuis. Het kan gaan over:

 • Diabetes mellitus type II (Suikerziekte)
 • Hart- en vaatziekten/CVRM (Cardio Vasculair Risico Management)
 • Astma/COPD
 • Begeleiding stoppen met roken
 • Osteoporose

Botontontkalking of osteoporose is een chronische aandoening, waarbij er een grotere kans is op botbreuken. Bent u boven de 50 jaar en heeft u iets gebroken, dan verzoeken we u een afspraak te maken met de praktijkverpleegkundige of de verpleegkundig specialist. Zij gaat samen met u  kijken of vervolg onderzoek nodig is.

Oudere patiënten worden begeleid zodat dat zij zo lang en gezond mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. We ondersteunen bij veel voorkomende (gezondheids)problemen door deze waar mogelijk snel en vakkundig op te lossen.

Wie voert de zorg uit?

Patiënten met een chronische aandoening of ouderen met (gezondheids)problemen kunnen te maken krijgen met één van de praktijkverpleegkundigen die werken voor huisartsen MC de Es:

 • Afke Damhuis voor praktijk van Halteren
 • Irene Visschedijk voor praktijk Visschedijk
 • Jorieke Schepers voor praktijk Oostindjer

Zij zijn allen diabetes- en longverpleegkundigen en zijn speciaal opgeleid om patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes (suikerziekte) en COPD te begeleiden en voor te lichten. Ook zijn zij bevoegd om medicijnen voor te schrijven voor diabetes.

In praktijk van Halteren is een verpleegkundig specialist, Wilma van Halteren, werkzaam. Naast een algemeen spreekuur voor kleine kwalen heeft zij als aandachtsgebied: vrouwen klachten, anticonceptie, ondersteunende gesprekken bij psychische problemen, botontkalking, ouderenzorg en hart- en vaatziekten.

Naast de praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialist is er voor de praktijk Oostindjer een praktijkondersteuner, Laura van Benthem werkzaam op het gebied van ouderenzorg en osteoporose.

Alle taken die worden uitgevoerd door de praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuner worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van uw huisarts. Zij onderhouden ook contact met andere zorgverleners, bijvoorbeeld thuiszorg, specialisten, fysiotherapeuten, verpleeghuisartsen etc. om goede zorg te waarborgen.