Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Sandra van der Kaap

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is bedoeld baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen. Dit onderzoek wordt u aangeboden door de overheid. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet mee doet.

Wanneer krijgt u een uitnodiging?

Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje bij de huisarts. De uitnodiging gebeurt op geboortejaar. U ontvangt de uitnodigingsbrief rond uw verjaardag. Wanneer u de brief ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met de huisartsenpraktijk voor het maken van een afspraak. Het is belangrijk dat u de brief, met de 2 barcode stickers meeneemt naar de afspraak.

In onderstaand schema kunt u zien in welk jaartal u een oproep krijgt

Uitnodigingsjaar Geboortejaren
2017 1987 1982 1977 1972 1967 1962 1957
2018 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958
2019 1989 1984 1979 1974 1969 1964 1959
2020 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960
2021 1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961
2022 1992 1987 1982 1977* 1972 1967* 1962

Waarom is meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk?

Als u meedoet aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden afwijkingen in een vroeg stadium ontdekt en zo nodig behandeld. De behandeling voorkomt dat een afwijking zich ontwikkelt tot baarmoederhalskanker.

Wat is HPV?

HPV is de afkorting van humaanpapilloma virus. Dit is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. HPV komt veel voor. Bijna iedereen heeft wel een keer HPV. Het lichaam ruimt het virus bijna altijd zelf op binnen 2 jaar. Soms ruimt het lichaam het virus echter niet op. Dan kan er baarmoederhalskanker ontstaan. Dit gebeurt meestal pas 15 jaar na een besmetting. HPV wordt doorgegeven via seksueel contact en is erg besmettelijk.

Wat betekent de uitslag?

Uitslag 1. Geen HPV

Er is geen HPV gevonden. Daarom is er geen verhoogd risico op baarmoederhalskanker. Over 5 jaar krijgt u weer een uitnodiging. Bent u 40 of 50 jaar dan wordt u over 10 jaar weer opgeroepen.

Uitslag 2. Wel HPV en geen afwijkende cellen

Er is HPV gevonden. Er zijn geen afwijkende cellen gevonden. Het lichaam ruimt het virus meestal vanzelf weer op. Omdat er geen afwijkende cellen gevonden zijn, betekent dit dat u geen baarmoederhalskanker heeft en ook geen voorstadium van baarmoederhalskanker. Voor de zekerheid krijgt u na 6 maanden weer een uitnodiging voor een controle-uitstrijkje.

Uitslag 3. Wel HPV en afwijkende cellen

Er is HPV gevonden. Er zijn afwijkende cellen gevonden. Dit betekent niet gelijk dat er iets ernstigs aan de hand is. Met deze uitslag wordt u wel verwezen naar de gynaecoloog voor nader onderzoek.

Uitslag 4. Niet goed te beoordelen

Het uitstrijkje is niet goed te beoordelen. Dit kan komen doordat er te weinig cellen zijn afgenomen, er een ontsteking aanwezig is, of er te veel bloed in het uitstrijkje zit.  Er is een nieuw uitstrijkje nodig, dit kan 6 weken na het eerste uitstrijkje.

Zelfafnametest

De zelfafnametest is bedoeld voor vrouwen die het moeilijk vinden een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. U krijgt niet gelijk de keus een zelfafnametest aan te vragen. Vrouwen die niet reageren krijgen na 4 maanden een herinnering. Bij deze herinnering wordt de mogelijkheid gegeven een zelfafnametest aan te vragen. Bij deze zelftest wordt alleen gekeken naar het HPV virus. Als dit virus gevonden wordt, kan er niet gelijk gekeken worden of er ook afwijkende cellen zijn. Hiervoor moet u alsnog een uitstrijkje laten maken bij de huisartsenpraktijk. U krijgt zelf de uitslag via een brief. De huisarts krijgt deze uitslag niet. U moet dus ook zelf contact opnemen met de huisartsenpraktijk voor het maken van een afspraak.

U bent uw uitnodiging kwijt?

U kunt via het Bevolkingsonderzoek Oost weer een nieuwe uitnodiging aanvragen.

Wanneer kan het uitstrijkje niet plaats vinden?

U kunt geen uitstrijkje laten maken tijdens de menstruatie of als u zwanger bent. Ook als u korter dan een half jaar geleden bevallen bent, kan het uitstrijkje niet plaats vinden.

Meer informatie?

Voor meer informatie zie onderstaande links: